PR

Kurumsal İletişim

Kurumun iş hedefleri doğrultusunda; Ticari, Sosyal ve Sektörel itibarını yönetmek üzere önemli sayılan kişi, kitle ve kurumlara yönelik halkla ilişkiler çalışmalarını yürütüyoruz.

Kriz İletişimi

Çalıştığımız kurumlara kriz iletişimi eğitimi vererek olası krizlerde nasıl bir yol haritası izleneceğini ayrıntılarıyla ortaya koyarak kurumun itibarının ve iş hedeflerinin korunmasını sağlıyoruz.

Medya İlişkileri

Kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda, stratejik bir bakış açısı ile hazırlanan medya planı aracılığıyla doğru mesajı, doğru zamanda, doğru sözcü tarafından, doğru mecrada hedeflenen kitleye ulaştırıyoruz.

Pazarlama İletişimi

Bir kuruluşun varoluşuyla, ürün ve hizmetleriyle ilişkide bulunduğu ve bulunacağı kesimlere neler vadettiği, neler sağlayabileceğini anlatıyoruz.

İç İletişim

Kurumsal bilgilerin ve yeniliklerin önce çalışanlarla paylaşılabilmesi ve çalışanların sadakatinin ve motivasyonunun sağlanabilmesi amacıyla kurum içi iletişim faaliyetlerini planlı ve sürekli olarak yürütüyoruz.

Etkinlik Yönetimi

Kurumların pazarlama, satış, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, insan kaynakları gibi birimleri ile ortaklaşa hareket ettiğimiz, iç veya dış sosyal paydaşlarla sıcak temas sağlanan, içeriğin iletilmek istenen mesajlar doğrultusunda kurgulandığı, lansman, roadshow, bayi toplantısı, basın toplantısı ve çeşitli etkinliklerin planlanması ve bütçelenmesi konusunda çözüm ortağı oluyoruz

Kurumsal, Sosyal Sorumluluk Yaklaşım ve Projeleri

Bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinin, toplumsal bir ihtiyaca yönelik çözümlerin önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere yönelik olarak, belirli bir bütçe ve zaman planı çerçevesinde tasarlanarak uygulanmasını sağlıyoruz.

İtibar Yönetimi

Bir markayı, bir şirketi, bir bireyi, bir projeyi veya internet üzerindeki herhangi bir online platformu yönetmek, bilinirliğini artırmak ve somut anlamda daha iyi bir konuma getirmek için çalışmalar yapıyoruz.

Lider İletişimi

Belirli hedefler doğrultusunda kişisel ya da kurumsal hedefler için, kişisel ya da kurumsal özellikleri, değerleri göz önünde tutarak, algı ve itibar yönetiminin stratejik yürütüldüğü bir iletişim modeli oluşturuyoruz.